Piero della Francesca
El Baptisme de Crist, c. 1450
Tremp d'ou sobre fusta. 167×116
National Gallery de Londres, Londres