Giotto di Bondone
Resurrecció de Llàtzer, aprox. 1304-1306
fresc. 200×185
Capella dels Scrovegni, Pàdua