Francisco de Goya
L'adoració del nom de Déu, 1772
Barroc, Pintura al fresc. 700 cm×1500 cm
Basílica del Pilar, Saragossa