Eugène Delacroix
Noces jueves al Marroc, 1837-1841
pintura a l'oli. 105×140
Museu del Louvre, París