Katsushika Hokusai
La gran ona de Kanagawa, entre 1830 i 1833
Ukiyo-e, Gravat. 25 cm×37 cm
Metropolitan Museum of Art, Nova York