Ferrer Bassa
Fotomuntage de les pintures de la cel·la de Sant Miquel (esquerra, frontal i dreta), 1346
gòtic, fresc i oli.
Monestir de Pedralbes, Barcelona