Hans Memling
Escenes de la Passió de Crist, 1470
Primitius flamencs. 56,7
Galleria Sabauda, Torí