Hans Memling
Tríptic del matrimoni místic de Santa Caterina, 1479 circa
gòtic. 176
museu Memling, Bruges