Isidre Nonell
La Paloma, 1904
065622-000
art modern. 54
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona