Blasco de Grañén
Sant Miquel Arcàngel, Cap a 1435-1445
Tremp sobre taula. 172×80
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona