Pere Nunyes
Retaule de Sant Eloi dels argenters, 1526-1529
Tremp i oli sobre taula daurada. 493×280
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona