Paolo da San Leocadio
Plany sobre el cos de Crist mort, Cap a 1507
93,3×2
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona