Jaume Serra
Retaule de Sant Esteve de Gualter, c.1385
Tremp, daurat amb pa d'or i full metàl·lic sobre fusta. 185.7×186.5
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona