Taller de Ribagorça
Frontal d'altar de Cardet, Segona meitat del segle XIII
Tremp, relleus d'estuc i restes de full metàl·lic colrat sobre fusta. 97×162
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona