Bernat Martorell
Retaule de Sant Pere de Púbol, 1437
gòtic català, Pintura al tremp d'ou sobre taula.
Museu d'Art de Girona, Girona