Lluís Borrassà
Retaule de Sant Miquel de Cruïlles, 1360
Museu d'Art de Girona