Jaume Huguet
Retaule de l'Epifania, 1450
Tremp sobre taula. 122×75
Museu Episcopal de Vic, Vic