Jaume Huguet
Retaulet amb la Mare de Déu i sants, 1470
Tremp sobre taula. 94×69
Museu Episcopal de Vic, Vic