Ramon Destorrents
Taula central amb Santa Anna i la Mare de Déu, 1344-1353
escola italo-gòtica, Tremp sobre taula. 156 cm×112
Museu Nacional d'Art Antiga, Lisboa