El Greco
L'expulsió dels mercaders, 1609
La expulsión de los mercaderes
Manierisme, Pintura a l'oli. 104×106
Església de Sant Ginés, Madrid