Joan Brossa
Imitació del Poema experimental, 1947
Llapis i agulles sobre paper. 35×24,5
Museu Abelló, Mollet del Vallès