Isidre Nonell
La Paloma, 1904
Oil on canvas.
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona