Rembrandt
The Denial of Saint Peter, 1660
De verloochening van Christus door Petrus
painting. 154×169
Rijksmuseum, Amsterdam