Lucas van Leyden
El Juicio Final, 1526
Het laatste oordeel
Renacimiento, Tabla. 185 cm×269,5 cm
Museo Stedelijk, Leiden