Fra Angelico
Armadio degli Argenti, 1451-1453
Peinture en tempera sur bois. 123×123
Florence