Joan Miró
Dona i ocell, 1983
2200x300x300
Parc Joan Miró, Barcellona