Giotto
Madonna col Bambino, 1325-1330 circa
tempera su tavola. 85,5×62
National Gallery of Art, Washington