Pietro Perugino
Madonna col Bambino, 1501 circa
olio su tavola. 70,2×50
National Gallery, Washington