Rembrandt
Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem, 1638
olej na desce dębowej. 46,2×65,5
Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie