Jacques-Louis David
Portret konny Stanisława Kostki Potockiego, 1781
olej na płótnie.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie