Henryk Siemiradzki
Pochodnie Nerona, 1876
olej na płótnie. 385×704
Muzeum Narodowe w Krakowie