Jan Matejko
Unia Lubelska, 1869
Olej na płótnie. 299×511
Muzeum Lubelskie w Lublinie