Andriej Rublow
Przemienienie, XV wiek
tempera na desce.
Sobór Zwiastowania