Andrej Rublow
Matka Boska Włodzimierska, ok. 1408
tempera na desce. 101×69
Muzeum Włodzimierskie