Ilja Riepin
Kozacy piszą list do sułtana, 1878-1891
203×358
Muzeum Rosyjskie w Sankt Petersburgu