Aleksander Mroczkowski
W żniwa, 1882
?×?
Muzeum Narodowe w Warszawie