Mikołaj Haberschrack
Pokłon Trzech Króli (fragment poliptyku augustiańskiego), przed 1468
tempera na desce.
Muzeum Narodowe w Krakowie