Petrus Cristus
Św. Eligiusz w warsztacie, ok. 1449
panel. 100,1×85,8
Metropolitan Museum of Art