Jan van Eyck
Dyptyk:Ukrzyżowanie i Sąd ostateczny, ok. 1430
płótno (przeniesione z panelu). 55,5×19,7
Fundacja Fletchera