Michael Willmann
Trójca Święta, ok. 1681
obraz. 320×248
nieznane