Édouard Manet
Śniadanie na trawie, 1863
olej. 208×264
Musée d'Orsay