Édouard Manet
Rozstrzelanie cesarza Maksymiliana, 1868
olej na płótnie. 252×305
Mannheim, Städtische Kunsthalle