Nieznany artysta
Święta Anna Samotrzecia, przed 1400
tempera na drewnie. 119×88
Muzeum Narodowe we Wrocławiu