Stanisław Ignacy Witkiewicz
Bóg Ojciec pierwszy raz poważnie zastanowił się nad istotą ziemi (nie świata), 1931
rysunek na papierze. 21×33