Rafael Santi
Wypędzenie Heliodora ze świątyni, 1511-1512
fresk. 400 cm×750
Stanze Watykańskie