Tycjan
Zwiastowanie, 1560 – 1565
olej na płótnie. 405 cm×235 cm
Kościół San Salvadore w Wenecji