Jeremias Josef Knechtel
Prawdopodobny kryptoportret Josefa Jeremiasza Knechtela, przed 1720
obraz.
Katedra św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy