anonim
Pochód narodów Europy do Krzyża, XIV/XV w.
fresk.