Juliusz Kossak
Czarniecki pod Płockiem, XIX w.
akwarela.
Muzeum Narodowe w Warszawie