Michaił Niestierow
Widzenie chłopca Bartłomieja, 1889-1890
160×211
Galeria Trietiakowska